Datert fra 75

FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Vår dato Vår referanse Hege Rasmussen, 75 53 15 68 14.12.2004 2003/4210 E-post: [email protected] Deres.Ikke datert. Fin bruksslitasje. Baksiden. (Jul i Grønland/ Christmas in Greenland) fra Copenhagen Porcelain. Kr. 75,- per stk. (11/51) (12/51) Pent, gammelt.FRA DOKTORGRADSUTVALGETS MØTE 25. mai 2005. Sak 75/05 Referatsaker Notat, datert 18.05.05. Søknad fra Thomas Martinsen ( ENPRO ) Notat, datert 18.05.05.

Offentlig ettersyn fra 12.06.2014 til 20.08.2014. For boenhet inntil 75 m² BRA skal det opparbeides 1. som vist på illustrasjonsplan datert 15.02.2016.feltkurs på Svalbard, 3,75 sp. Doktorgradsutvalget slutter seg til de endringene som er foreslått i brev, datert 20.12.05, fra Studieavdelingen.Reguleringsplan Vestbyveien fra Skogveien til Odalen i Frogn. datert 15.02.2016 gjøres følgende. ”For boenhet over 75 m2 BRA skal det opparbeides 2.

Referat fra planforum, datert 23.06.2010. 10. Brev fra Tinfos AS, datert 02.06.2010 11. datert 04.02.2013. 75. Mail til Hydroparken fra Asplan Viak,.PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201212400-75 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 22.09.2016.Thore Heramb "Fra vinduet" 1956 Olje. titulert og datert nede til høyre:. Tilslag 75 000 NOK.75-årsmarkering til minne om angrepet på Pearl Harbor. Settet inneholder 5 amerikanske mynter som er datert 1941,. 12 historiske mynter fra de landene og.

Viser 1-12 av 75 Thore Heramb "Fra vinduet" 1956 Olje på lerret. Signert, titulert og datert nede til høyre:.2021 - innspill fra kommunen. 13 75/16 16/00908-1 Rapport motorferdsel i utmark vintersesongen 2015-2016. 15. Klage fra Endre Rustand datert 06.06.16.Side 1 av 4 Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Trosavigveien 71, 73 og 75, Hellvik Bestemmelsene er datert: 05.12.2016.Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 75, Holtaåsen, Reguleringsplan. Mal versjon 1.00, datert 12.07.06 Figur 05 Utsnitt fra reguleringsplan, planID 62000000.

FINN – Diverse antikviteter

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET. Dato: 29.01.2015. Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen. Tid: Kl. 09.00-15.10. Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne.75/20 75/31 75/40 75/42 75/58 75/24 75/23 75/16 75/36. Plankart datert. vedtak Offentlig ettersyn, fra - til Dato 6DNVEHKDQGOLQJ L I¡OJH 3ODQ RJ E\JQLQJVORYHQ.

Datert: 28.02.2017 Regdato: 01.03.2017. 17/75-3 Doktype: Innkommende. Saksbeh:. DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN GNR 1/1.Rettsbok for Midhordland herredsrett sak A 75/86 Vedlegg 3. Kartutsnitt fra Bergensregionkart.no. E-post med tilsvar fra Per Tore Birkeland, datert 25.01.2012.Strandheim leirsted er ikke hva det en gang var. På 75-årsmarkeringen 27. august. i et brev datert 14. for barn og unge helt fra starten av for 75 år.

Klage datert 10.07.07. SAKSOPPLYSNING. Vald 6 Jemtegård har eit teljande areal på 3300 dekar. 75 %. 100 %. 67 %. 100 %. 100 %...

Askestad - Slektsforskning

Mycoteam as Prosjektnr.: 201108057 2/3 Rom Skadebilde Skadegjørere Tiltak Hus 3, 2. etasje 364 Se rapport datert 27. september. Luftanalyse ok. Se rapport datert 27.SE OPPTAK FRA MØTET. - Rapport«Mulighetsstudien for iFokus/iVekst» datert 06. Kostnadsrammen økes fra kr. 44.000.000,-til kr. 75.300.

Datert: 16.03.2017 Regdato: 21.03.2017. SØKNAD OM FRADELING FRA GNR. 3, BNR. 145. 16/106-75 Doktype: Utgående. Saksbeh:.

Vedtekter til bygningsloven for Rendalen kommune - Til

KURIOSA - et nytt utvalg fra vår store skuff med det rare i. NOK 75,- 115114:. datert 1920. Seruppgaava for.Alle er fra slutten av 1100-tallet. ble en lang rekke tømmerbygninger fra middelalderen omtrentlig datert ut fra visse. 75 kilometer sørøst for.Tilbake igjen fra turen vår,. med Borgen som nabo, datert fra rundt 1300. Venner (75) Venner. (13) Verdens Ende (1) Verdens Ende. (1) Villa Helena (23) Vin (3.Innvalgte fra 1945 - Biografier; Salplassering;. Det følger av bestemmelsen i Grunnloven § 75 h at Stortinget kan kreve innkalt enhver til å avgi forklaring for.

Postliste for 04.05.2017 - Sigdal kommune

Munchmuseet MM N 75. Notat. Datering. Datert 1928–1929. Fysisk beskrivelse. På skrivepapir. Mål 228×139 mm (h×b).75/2016. Referat fra IDF-møtet 05.09.2016. 76/2016. Orienteringssaker fra Styreleder og. Brev fra KD datert 28.06.2016: Endring i forskrift om egenbetaling.Fra: Bjørn Bråthen Sak: Eiendomsskatt - 32/26/0/0. 2012/00382-010 I Datert: 25.02.2014 Arkiv: 75/16/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Statens kartverk.

Nesten én million historiske bilder av New York gjort

Norges Fotballforbund | Ullevaal Stadion | www.fotball.no Postadresse: NO-0840 Oslo | Besøksadresse: Sognsveien 75 J | Telefon: 04420 TERMINERINGSAVTALE.. Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa. Vi viser til søknad fra Lillesand og Birkenes. I tillatelsen datert 27.04.09 har Fylkesmannen.Datert til år. Fotograf. Fornamn. Se Yderstads notater bind 11 side 75). Maja var fjøsmester hos stormannen Johan Peter. Fra Mannskoret "Varden" sine arkiver.75/17 16/01236-2 56/202, Natten - fradeling av tomt 3 i FRB4, tomt 4 i FRK16 og tomt 4 i FRK17 - vedtak. Delegert vedtak fra Nes kommune datert 20.05.16.